جوکر

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : تو بخوانید :
Related image

 

امروز هم با بی تو بودن گذشت...

...
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : جمعه 19 مرداد 1397 ساعت: 18:52
چکیده : ... با عنوان : دوستت دارم بخوانید :
      همه جا هستی در نوشته هایم در خیالم تنها جایی که باید باشی و ندارمت کنارم هست …...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 19 مرداد 1397 ساعت: 18:52
چکیده : ... با عنوان : عجب هوايي داري بخوانید :
 عجب هوايي داري... هوايت که بر سرم ميزند ديگر در هيچ هوايي... نمي توانم نفس بکشم...  عجب نفس گير است هواي دور از تو بودن... ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : جمعه 19 مرداد 1397 ساعت: 18:52
چکیده : ... با عنوان : عاشق بخوانید :
  تا بوده چشم عاشق در راه يار بوده......ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : جمعه 19 مرداد 1397 ساعت: 18:52
چکیده : ... با عنوان : نیستی بخوانید :
  نـیـسـتـی امـا هـنـوز هـم کـنـارمـی نـیـسـتـی امـا هـنـوز هـم ایـنـجـایـی روزی هـزار دفـعـه مـیـمـیـرم اگـر... احـسـاس کـنـی تـنـهـایـی...    ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 19 مرداد 1397 ساعت: 18:52
چکیده : ... با عنوان : دل من دیگه خطا نکن بخوانید :
  ساکت و صبوری دل من... مثل بوف کوری دل من... زندگی رو باختی دل من... مردمو شناختی دل من...    ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : جمعه 19 مرداد 1397 ساعت: 18:52
چکیده : ... با عنوان : من تو رو میخوام بخوانید :
    اگه خوبه اگه بده اگه کمه اگه زیاده من فقط همینو میخوام......ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 19 مرداد 1397 ساعت: 18:52
چکیده : ... با عنوان : باور نکن بخوانید :
Related image

من زنده ام به شایعه ها اعتماد نکن

در شهر کشته اند کسی را شبیه من

 

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 19 مرداد 1397 ساعت: 18:52
چکیده : ... با عنوان : I NEED U بخوانید :
  جُرمم این دار که ز جان دوست ترت میدارم......ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 19 مرداد 1397 ساعت: 18:52

چکیده : ... با عنوان : بخوانید :
  قصه ی ما به سر رسید... فکر و خیال نداشتنت اما هنوز به نتیجه ای نرسید......ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : جمعه 19 مرداد 1397 ساعت: 18:52